Wat is ziekteverzuim en wat zijn de oorzaken?

Verzuim en de oorzaken

Gezonde werknemers zijn van groot belang voor een onderneming. Het is daarom belangrijk te beperken of zelfs voorkomen dat werknemers zich ziekmelden. Ziekteverzuim is op de lange termijn vervelend voor werkgevers én werknemers.

Maar wat is ziekteverzuim precies en wat zijn de oorzaken ervan?

 

 1. Wat is verzuim?
 2. Wat is kort (frequent) ziekteverzuim?
 3. Langdurend verzuim betekenis
 4. Wat zijn de oorzaken van verzuim?
 5. Oplossing ziekteverzuim

 

1. Wat is verzuim?

Verzuim is het verzuimen van werk vanwege bijvoorbeeld ziekte. Een werknemer verschijnt dan niet op werk en geeft hiervoor de reden ‘ziekte’. Ziekmelden gebeurt voor korte periodes zoals griep, maar het kan ook voor langere periodes.

De reden voor verzuim is niet altijd ziekte. Het is mogelijk dat het door een privésituatie komt, een conflict of arbeidsongeschiktheid. Bij verzuim is het belangrijk dat er protocollen zijn om problemen en een grote financiële impact te voorkomen voor de werkgever.

 

2. Wat is kort (frequent) ziekteverzuim?

Kortdurend verzuim is het meest voorkomende type. Hierbij vallen werknemers een paar dagen uit, bijvoorbeeld door griep of migraine. Ook met kortdurend verzuim moet de werkgever de arbodienst op de hoogte stellen, zelfs al bij één dag. Reden hiervoor is dat het onmogelijk is om van tevoren te weten hoelang het verzuim gaat duren. Een werknemer is vaak snel weer op de been na een simpel griepje.

Het is mogelijk dat een werknemer zich regelmatig voor korte periodes ziekmeldt. Vaak gaat dit vooraf aan langdurend verzuim. Om dit te voorkomen moet kort frequent verzuim bespreekbaar zijn binnen het bedrijf. De oorzaak hiervoor hoeft namelijk geen ziekte te zijn, maar kan ook liggen aan motivatiegebrek, of een slechte werk/privé-balans.

 

3. Langdurend verzuim betekenis

Als een werknemer langer dan zes weken uitvalt, is er sprake van langdurig verzuim. Oorzaken hiervan verschillen. Het kan komen door psychische klachten, een ongeval of chronische lichamelijke klachten. Het is belangrijk om juist te handelen bij lang verzuim, hier zijn verplichtingen voor opgesteld door de overheid. Die verplichtingen staan beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter. Het komt erop neer dat werkgevers en werknemers zich samen moeten inspannen om de werknemer zo snel mogelijk aan het werk te laten gaan.

 

4. Wat zijn oorzaken van verzuim?

Werk is niet altijd de reden voor ziekteverzuim. Er zijn veel omstandigheden die verzuim veroorzaken of verergeren. Mensen kunnen ook letterlijk ziek worden van niet-medische problemen, zoals schulden, relatieproblemen of moeilijkheden op het werk. Als werkgever is het van belang om werknemers te stimuleren om aan de onderliggende problemen te werken.

Verzuim is complex, waardoor het vaak niet mogelijk is om een enkele oorzaak aan te wijzen. Een aantal oorzaken van verzuim:

 • Ziekte
 • Een verstoorde werk/privé-balans
 • Werkstress
 • Ontevredenheid over de relatie met collega’s of leidinggevende
 • Verlies van motivatie
 • Fysieke problemen

 

5. Oplossing ziekteverzuim

Het is belangrijk te letten op de hoeveelheid verzuim in het bedrijf. Gezonde werknemers zijn namelijk van groot belang voor een goed draaiende onderneming. De werkgever kan zelf verzuim bespreekbaar maken op het werk en de verzuimende werknemer(s) ondersteunen. Het is ook mogelijk om extern hulp te vragen.

Engel Arbeidsadvies ondersteunt u graag in situaties als deze. We achterhalen de belasting van de functie en de belastbaarheid van de werknemer zodat er inzicht verkregen wordt in de mogelijkheden voor de werknemer. Ons doel is om samen onnodig (langdurig) verzuim te voorkomen.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we u kunnen helpen!

Laat een reactie achter

BEL DIRECT