Een mantelzorgvriendelijke organisatie in 4 stappen

Het belangeloos zorgen voor een dierbare noemen we mantelzorg. Mantelzorg komt vaak ongevraagd op je pad en iedereen krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Dit is zeker geen vrijwilligerswerk, want daar kun je elk moment mee stoppen.

 

  1. Wat is mantelzorg?
  2. Mantelzorg en verzuim
  3. Een mantelzorgvriendelijke organisatie in 4 stappen

 

1. Wat is mantelzorg?

Volgens de wet is mantelzorg onbetaalde en vrijwillige zorg, ondersteuning en begeleiding die mensen verlenen aan andere mensen met een fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperking. Dit kunnen mensen zijn in hun gezin, familie, huishouden of anderszins sociale netwerk (buren, vrienden). Hierbij gaat het om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten, overstijgt. De belangrijkste factoren van mantelzorg zijn:

 

  1. je zorgt vrijwillig en onbetaald voor een dierbare of bekende
  2. die persoon heeft jouw hulp hard nodig
  3. je helpt met meer dan enkel licht huishoudelijke taken

 

2. Mantelzorg en verzuim

Mantelzorg treft een steeds grotere groep van de beroepsbevolking. Zowel fysiek als mentaal kan deze zorg zwaar en intensief zijn. Naast een (fulltime) baan kan dit behoorlijk belastend zijn en van invloed zijn op dagelijks functioneren. Als een mantelzorger overbelast raakt dan kan dat leiden tot ziekteverzuim. Een medewerker die mantelzorger is, is soms niet meer in staat zijn werk geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met medewerkers die uitvallen omdat de combinatie mantelzorg en werk te zwaar wordt en leidt tot overbelasting. De verwachting is dat dit probleem in de toekomst alleen maar zal toenemen, dat werkgevers hier veel meer op zullen moeten anticiperen en hun HR beleid hierop moeten inrichten.

 

3. Een mantelzorgvriendelijke organisatie in 4 stappen

1. Bespreken

Niet iedereen weet wat mantelzorg betekent en wat het is om mantelzorger te zijn. Daarbij komt dat niet iedere mantelzorger zich ook mantelzorger voelt, terwijl hij/zij dat wel is. Het is voor een organisatie vaak niet bekend wie van de medewerkers te maken heeft met mantelzorg. In deze stap is het belangrijk om aandacht aan dit onderwerp te geven op de werkvloer en te inventariseren in welke mate mantelzorg binnen de organisatie een rol speelt.

 

2. Beschrijven

Er zijn verschillende regelingen voor werkende mantelzorgers. Sommigen staan in de wet, maar een organisatie kan kunt natuurlijk ook specifieke faciliteiten en/of regelingen aanbieden. In deze stap maakt de organisatie een beschrijving van deze faciliteiten en regelingen in het HR beleid.

 

3. Bekwamen

De organisatie is al op de goede weg als het onderwerp bespreekbaar is en er faciliteiten en regelingen zijn beschreven. Maar er is meer, want hoe gaan leidinggevenden het gesprek aan met werkende mantelzorgers? Hoe bespreken werkende mantelzorgers hun zorgtaken onderling met collega’s? Het actief handelen en toepassen ten aanzien van het onderwerp is de volgende stap.

 

4. Borgen

Het is te adviseren om een bepaalde periode extra aandacht te besteden aan werk en mantelzorg. Maar hoe zorgt de organisatie ervoor dat het thema geborgd wordt? Zijn nieuwe medewerkers ook op de hoogte van faciliteiten en regelingen? En gaan ook zij adequaat om met situaties waarin werk en mantelzorg worden gecombineerd? In deze stap borgt u mantelzorgvriendelijk werken in uw organisatie.

 

Bron: www.werkenmantelzorg.nl

Laat een reactie achter

BEL DIRECT