Subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB

De regering wil werkgevers en werknemers ondersteunen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Van maandag 2 maart tot en met dinsdag 31 maart 2020 konden MKB ondernemers een subsidie aanvraag indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subsidie is bedoeld om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen of vaardigheden van werknemers up-to-date houden of te ontwikkelen.

Ook in de maand september 2020 was het mogelijk voor ondernemers om subsidie aan te vragen.  Op de website www.slimwerkgeven.nl is meer informatie te vinden.

In het MKB is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Dit komt vaak omdat werkgevers minder tijd, geld of kennis hebben dan de grotere bedrijven om hun medewerkers hierin te begeleiden. De stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in MKB ondernemingen (SLIM-regeling) moet ook het leren en ontwikkelen binnen MKB meer gangbaar worden. Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om mensen inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt, om ervoor te zorgen dat mensen werk kunnen doen dat ze leuk vinden en fysiek aankunnen.

 

  1. Nadenken over subsidieaanvraag
  2. SLIM-regeling
  3. Grote bedrijven
  4. TIP

 

1. Nadenken over subsidieaanvraag

Volgens Minister Koolmees vormen MKB bedrijven de ruggengraat van onze arbeidsmarkt. Bijna iedereen brengt er wel een deel van zijn loopbaan door en daarom is het zo belangrijk dat we MKB ondernemers hierbij een handje helpen ten aanzien van dit thema. Minister Koolmees hoopt dan ook dat alle ondernemers van Nederland de komende weken gaan nadenken over de mogelijkheden voor subsidie aanvraag, wat dit voor kansen biedt voor de organisatie en hoe van de organisatie een leerrijke werkplek te maken

 

2. SLIM-regeling

Elke MKB ondernemer kan tot €25.000 een subsidie aanvraag indienen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om medewerkers tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding te laten volgen of loopbaanadvies aan te bieden. De SLIM-regeling vergoedt de begeleidingskosten van een werkgever in dit derde leerwegtraject. Werkgevers die nog niet weten of en waarvoor zij het geld willen inzetten, kunnen ook wachten tot september, dan wordt een tweede tijdvak geopend. Vervolgens kunnen ondernemers elk jaar in maart en in september een aanvraag kunnen doen.

 

3. Grote bedrijven

Grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen ook aanspraak maken op subsidie evenals samenwerkingsverbanden van MKB ondernemers, brancheorganisaties, O&O-fondsen, onderwijsinstellingen of werknemers- en werkgeversverenigingen. Hun aanvraag – bijvoorbeeld om gezamenlijk een bedrijfsschool op te richten –  kan jaarlijks vanaf 1 april tot en met 30 juni worden ingediend.

 

4. TIP

Incompany HR Academy

Een in company opleiding (opleiding en training verzorgen ‘in huis’) is een effectieve oplossing als er binnen een team of afdeling eenzelfde leerbehoefte aanwezig is. Dit geeft de mogelijkheid voor een programma op maat samen te stellen.

Laat een reactie achter

BEL DIRECT