VERHELDEREN VAN ARBEIDSMOGELIJKHEDEN

ARBEIDSDESKUNDIG ADVIES

Een periode van arbeidsongeschiktheid is ingrijpend. Vaak raakt de balans tussen mens en werk ernstig verstoord en groeit het risico van langdurige uitval. Een arbeidsdeskundige kan ondersteunen om die situatie te voorkomen of om het evenwicht snel te herstellen. De arbeidsdeskundige zorgt, in overleg met de werknemer, de werkgever en de bedrijfsarts, voor de meest effectieve route naar duurzaam herstel.

Vakkundig en praktisch advies bij re-integratie
Gericht op snelle, verantwoorde en duurzame terugkeer naar werk
Rekening houdend met fysieke en mentale aspecten
Maatwerk in arbeidsdeskundige diensten
Kostenbesparing voor u als werkgever

Bekijk hier ons

Stappenplan

Aanleiding

Wanneer een werknemer voor langere periode niet in staat is om het eigen werk uit te voeren biedt een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst met als doel het verhelderen van de arbeidsmogelijkheden van werknemer.
Dit onderzoek heeft als doel de belasting van de functie en de belastbaarheid van de werknemer te achterhalen en geeft inzicht in de mogelijkheden voor de medewerker. Dit kan zowel binnen de organisatie zijn door aanpassingen of buiten de organisatie.
Vaststellen arbeidsdeskundig vraagstuk en opdracht (onderzoeken, beoordelen, adviseren, begeleiden)*

Beoordelende rol

De traditionele en meest bekende rol van de arbeidsdeskundige is die van beoordelaar. In deze rol geeft de arbeidsdeskundige een onafhankelijke beoordeling op basis van zijn competenties en deskundigheid binnen het kader van mens, werk en inkomen. Bij de beoordeling doorloopt de arbeidsdeskundige een aantal vaste stappen. Hij inventariseert gegevens, weegt, motiveert en beoordeelt deze informatie en velt vervolgens zijn oordeel.

Adviserend rol individu of organisatie

De arbeidsdeskundige kan in deze rol benaderd worden om individueel advies uit te brengen aan de werknemer met beperkingen. Beperkingen hebben en krijgen heeft voor werknemers vaak verregaande consequenties, zowel voor hun loopbaan als hun leven. Ze raken gefrustreerd en voelen zich machteloos. Vaak lijken alternatieven onmogelijk. De arbeidsdeskundige kan hen hierin bijstaan en hun nieuwe mogelijkheden laten zien.

Hij adviseert op welke manier werknemer en werkgever de re-integratie vorm kunnen geven zodat de mogelijkheden voor werkhervatting weer toenemen. Hij geeft daarbij aan wat de voorwaarden zijn om weer aan de slag te kunnen en hoe werkgever en werknemer die kunnen realiseren. Ook adviseert de arbeidsdeskundige over mogelijke aanpassingen. Ten slotte bekijkt hij of er financiële compensatie mogelijk is zodat werknemer of werkgever niet de dupe worden van verminderde productiviteit.

De arbeidsdeskundige heeft traditioneel primair een beoordelende en adviserende rol gericht op het individu. De laatste jaren is de arbeidsdeskundige echter steeds meer werkzaam als adviseur van organisaties. Deze rol ontstaat op een natuurlijke manier uit de individuele verzuimcasuïstiek, wanneer een arbeidsdeskundige langer voor een organisatie werkt, bijvoorbeeld als interne arbeidsdeskundige of als arbeidsdeskundige bij een arbodienst. Het is dan een logische stap om op basis van individuele casuïstiek te adviseren over gemeenschappelijke factoren en algemene oplossingsrichtingen.

Ook zelfstandige arbeidsdeskundigen kunnen opdrachten aannemen waarbij zij deze rol vervullen. Hetzelfde geldt voor arbeidsdeskundigen werkzaam bij een arbeidsdeskundig bureau, re-integratiebedrijf of verzekeringsmaatschappij (bij schadelastbeperking).

Het advies van de arbeidsdeskundige kan onder andere gaan over hoe de werkgever verzuim kan voorkomen, benodigde aanpassingen en hoe de werkgever deze kan realiseren, verplichtingen en mogelijkheden van de werkgever binnen de geldige wet- en regelgeving, compensatie om de financiële schade te beperken of te dekken, beleidswijzigingen om het verzuim te verminderen en misschien zelfs de productiviteit te verhogen.

Coachend en begeleidend rol individu en organisatie

Soms is advies alleen niet voldoende. De werknemer heeft coaching nodig om de juiste keuze te kunnen maken en om de eigen belastbaarheid in balans te houden met de eisen die de functie en de werkomgeving aan hem stellen. Ook kan hij begeleiding nodig hebben om het einddoel van de werkhervatting niet uit het oog te verliezen en te halen.

 

De arbeidsdeskundige kan dan als uitvoerder betrokken zijn bij de verzuimproblematiek. Hij kan dit doen als coach. De arbeidsdeskundige stelt zich dan direct ten dienste van het individu en ondersteunt deze een-op-een inhoudelijk en procesmatig om de gestelde doelen te behalen.

 

De arbeidsdeskundige is naast beoordelaar of adviseur ook daadwerkelijk betrokken bij de in- en uitvoering van verzuimbeleid. Hij kan dit doen als trainer of coach naar gelang de situatie en de vraagstelling van de opdrachtgever. De arbeidsdeskundige kan bijvoorbeeld leidinggevenden trainen in verzuimpreventie en de omgang met verzuimende werknemers. Casemanagers of re-integratieadviseurs hebben behoefte aan arbeidskundige coaching om effectiever en efficiënter hun werk te kunnen doen. Ten slotte worden arbeidsdeskundigen steeds vaker zelf ingezet als casemanager of re-integratieadviseur. Vanuit hun kennis kunnen zij immers het verzuimproces adequaat en voortvarend begeleiden.

Proces in stappen

Gesprek met leidinggevende
Gesprek met werknemer
Onderzoeken van de werkzaamheden werknemer
Afsluitend gesprek met alle betrokkenen

Betrokkenen in het proces

Leidinggevende
HR manager/-adviseur
Bedrijfsarts
Casemanager
UWV

Methodiek en werkwijze

Om het onderzoek goed voor te kunnen bereiden heeft de arbeidsdeskundige de volgende zaken nodig:

Functieomschrijving van het werk voor uitval
CAO
RI&E van de organisatie
Gegevens belastbaarheid van de werknemer (FML)
Functiehuis van de organisatie
Contactgegevens van de bedrijfsarts
Het CV van de werknemer. (arbeidsverleden, indien relevant: uitkeringsverleden, opleiding)
Arbeidsdeskundige bezoekt de werkvloer/werkplek werknemer

Resultaat

Effectieve en leesbare arbeidsdeskundige rapportage binnen 3 weken aangeleverd

Kosten

€ 1.200,- exclusief BTW
Reiskosten € 67,- per uur exclusief BTW

Bekijk hier

Ons team

Caroline

Register Arbeidsdeskundige & Re-integratie specialist

Jessica

Re-integratie specialist & Loopbaanadviseur

Danielle

Arbeidsrecht
Jurist

Miriam

Register Arbeidsdeskundige en casemanager

WEER TERUG IN EIGEN WERK

RE-INTEGRATIE EIGEN WERK

Lees meer

PASSEND WERK, ANDERE WERKGEVER

RE-INTEGRATIE ANDER WERK

Lees meer

OP ZOEK NAAR ANDER WERK NA (ONVERWACHT) ONTSLAG

OUTPLACEMENT

Lees meer
Google Beoordelingen
5.0
Gebaseerd op 8 beoordelingen
js_loader
BEL DIRECT